?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.lvmuren.com/736/15470301028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470064026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.houbajia.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.czencomia.com" target="_blank">ͳ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730256.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.520wudao.com" target="_blank">º</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469614020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469977027.html" target="_blank">Ѱ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470007020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470103020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szsenco.com/201901/154701810212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.pabxwlmq.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haixiangmedia.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470013025.html" target="_blank">Ͳ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470154030.html" target="_blank">ĺ</a>| <a href="http://www.ntmjj.com/23u2qe8/15470280020.html" target="_blank">Ҧ</a>| <a href="http://www.paktankxm.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469893020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.pabxzj.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469947025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700070213.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15470133022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdluckyway.com/823h/15470277022.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.ynbyyz.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154701390212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470277021.html" target="_blank">ݷ</a>| <a href="http://www.cqkailai.com" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15470196025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lybxj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154702590214.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.025ym.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.bf-pos.com/3498r2/15470202020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jintaiyang56.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/iuh232/15470211028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hchongxingda.com" target="_blank">ŷ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/h382/15470217022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yudingjian.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cycrp.com/hd34q/15470289021.html" target="_blank">ƺ</a>| <a href="http://www.hsdled.com" target="_blank">˶</a>| <a href="http://www.cqkailai.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ertongsheying.cc" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.zhenxian1080.com/h09342/15470265031.html" target="_blank">üɽ</a>| <a href="http://www.langsifushi.com" target="_blank">±</a>| <a href="http://www.qingdao05320.com" target="_blank">Ӵ</a>| <a href="http://www.qypazp.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470238023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760213.html" target="_blank">ï</a>| <a href="http://www.dsvalet.com.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169020.html" target="_blank">Ѩ</a>| <a href="http://www.zonoon.com" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.piano1123.com" target="_blank">Ǭ</a>| <a href="http://www.6fen.net" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.tuma365.com" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://www.cheersdigital.com" target="_blank">ɣֲ</a>| <a href="http://www.chaoyangxiehe.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.langlef.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cqrunxiao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/0109/15470301020.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154701390212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0535e.net" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469524022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.honyep.com" target="_blank">ξ</a>| <a href="http://www.xalundao.com" target="_blank">غ</a>| <a href="http://www.ahmingsheng.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.dytxfax.com" target="_blank">Ϻ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469893020.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.lvfenglin.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jcdycdt.com" target="_blank">Ϻ</a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15469956022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760230.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.pinweishenghuo.com" target="_blank">Ӻ</a>| <a href="http://www.jxdingming.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wxshuiguo.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469911021.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.pbxsky.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470031025.html" target="_blank">̫</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469491024.html" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469473021.html" target="_blank">ʯɽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730255.html" target="_blank">¦</a>| <a href="http://www.qilugangguan.com" target="_blank">Ļ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/154700310212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469989026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15469911026.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469977029.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470031021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15469959020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15469995022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469911024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470004023.html" target="_blank">̶</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470052023.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470142029.html" target="_blank">ʤ</a>| <a href="http://www.bf-pos.com/3498r2/154702260210.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470295027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.aazzk.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tcshouhui.com" target="_blank">¹</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470157024.html" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470289022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bonfanti-china.com" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695330323.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/154700070210.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470181029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/j38s/15470238027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tpg88.com" target="_blank">ï</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470028025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lxtxppw.com/id131/15470301026.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.sgltsc.com" target="_blank">ع</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169020.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.rljkzy.org" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15469959022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xwdxf.com/34efw/154702740212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ynjszitao.com" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.qyqclp.cn" target="_blank">Ǧɽ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470106020.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.wdjlscc.com" target="_blank">Ѿ</a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/154701990211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chtailon.com" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470232028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wheelbarrowplatform.com" target="_blank">Ȧ</a>| <a href="http://www.liaoningups.com/news201901/15470226022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xamlk.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.maimaiys.com" target="_blank">첼</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470097026.html" target="_blank">Ǽ</a>| <a href="http://www.holliyard.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.fhsmall.cn" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.xwdxf.com/34efw/15470259021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469494024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/15470268021.html" target="_blank">κ</a>| <a href="http://www.syhllg.com" target="_blank">̫</a>| <a href="http://www.tongze120.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongshengtiantai.com" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.whcopying.com/872jh/15470250023.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695330320.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yantuosh.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sxyuhuayuan.com/w31f1/15470250028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469545022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wlivings.com" target="_blank">Ƹ</a>| <a href="http://www.lnxiya.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0798yq.com" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.cherish-wood.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.u12tk.com" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470112021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760210.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.faeszz.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjarf.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huizhoukingdee.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.artabc.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.eastsungene.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huangyeji.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wh-jhzs.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730233.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.scarfbaba.com" target="_blank">ɣֲ</a>| <a href="http://www.hou-lv.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com//746154696800216.html" target="_blank">IJ</a>| <a href="http://www.ganai99.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469662044.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xagtfqw.com" target="_blank">Ӽ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469977025.html" target="_blank">пǰ</a>| <a href="http://www.xagtfqw.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/15470004026.html" target="_blank">ػ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469563023.html" target="_blank">ǡ</a>| <a href="http://www.hongxinzh.com" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/154699740212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzdsszipper.com" target="_blank">˶</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470031023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469977022.html" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620417.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469548030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469614020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620460.html" target="_blank">ҵ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730230.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730216.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sqhuahong.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470166033.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/hw749w/15470184032.html" target="_blank">»</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154701781521.html" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/j38s/154702320213.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xwdxf.com/34efw/154702380211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.badaxt.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730256.html" target="_blank">п</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469527020.html" target="_blank">㶫</a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470004023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470157022.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.idczh.net/g387/15470262024.html" target="_blank">˱</a>| <a href="http://www.dpshh.com" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15470103021.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.xzrsrc.com.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730255.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470028028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xwdxf.com/34efw/15470274026.html" target="_blank">ƫ</a>| <a href="http://www.haojiaohotel.com" target="_blank">һ</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470115023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.fsjxrs.cn" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/15469776020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhenxian1080.com/h09342/15470265031.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huangyeji.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470235030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.topipcam.net" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.szsenco.com/201901/15470256020.html" target="_blank">ٳ</a>| <a href="http://www.hengdewenhua.com" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470253021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.limpidefashion.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470268020.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.jxyctf.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xinfujia.cn" target="_blank">ũ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470160022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szy2010.com" target="_blank">԰</a>| <a href="http://www.wzrailway.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169027.html" target="_blank">˫</a>| <a href="http://www.024car.net" target="_blank">IJ</a>| <a href="http://www.whmetal.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470202022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mom4time.com" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.kmttgs.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shengjia2003.com" target="_blank">ɯ</a>| <a href="http://www.xydx.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154702320214.html" target="_blank">Ӵ</a>| <a href="http://www.china4gworld.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0731xy.com" target="_blank">̷</a>| <a href="http://www.imanyuemei.com" target="_blank">β</a>| <a href="http://www.adoms.cn" target="_blank">β</a>| <a href="http://www.ywsebx.cn" target="_blank">β</a>| <a href="http://www.jinanhaocheng.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15470283020.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15469968020.html" target="_blank">˻</a>| <a href="http://www.52weixi.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hbshijue.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hlbtz.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.msxywjjc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469527020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.czsdjd.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nitong.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730237.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.bjwdsc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ehu100.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jlhongdao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shuishuicao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shenduchangyou.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com//746154696800233.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jssyhjj.com" target="_blank">޵</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620439.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.260505.com" target="_blank">˷</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695480314.html" target="_blank">ϰˮ</a>| <a href="http://www.wxxydbslc.com" target="_blank">ԭ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15469899021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469560031.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.delixi-nmg.com" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/154700400219.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469923022.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15469743020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620416.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695540227.html" target="_blank">ͼ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469473027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760212.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760217.html" target="_blank">׶</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760261.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469491024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/15469776020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469863020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470031025.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470097023.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.shzclt.com/h482w/15470238020.html" target="_blank">ǰ</a>| <a href="http://www.benlehw.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469986029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gy1993.com/e9239e8/15470223020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gmsz.org/">Ϸij</a> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91537.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.hjbyyt.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91538.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91539.html">经论次第</A> <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91540.html">初机开?/A><br><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91541.html">以戒为师</A> <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91542.html">汉传讲法</A> <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91543.html">藏传讲法</A> <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91544.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91545.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91546.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.hjbyyt.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91547.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91548.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91549.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91550.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91551.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91552.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91553.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91554.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.hjbyyt.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" title="慈法法师佛教问答">慈法法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/075851191684.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟的一个好处?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/075805191683.html" target="_blank">慈法法师答:若行法者睡得很沉,提醒也没用,睡的时间长了又会伤害身体,这时也不能动吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/075635191682.html" target="_blank">慈法法师答:如果行者昏沉,或者是睡着了,该怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/181911191465.html" target="_blank">慈法法师答:般舟的一些随缘开示?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/181626191464.html" target="_blank">慈法法师答:行一日一夜般舟时可不可以断食?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/181411191463.html" target="_blank">慈法法师答:我们既说精勤求证三昧,又说实无所证,这之间是什么关系?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/181142191462.html" target="_blank">慈法法师答:《般舟经》也是对凡夫说的,即使未净欲菩萨行此法也能于无上菩提一生得不退转,但同时经中又说了很多“勿念”这、“勿念”那,这是一个净欲过程,应该怎样看待这之间的关系?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/180934191461.html" target="_blank">慈法法师答:见佛来了,该干什么?佛跟真人一样的?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/180636191460.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,我们应怎样祈祷见佛?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/180237191459.html" target="_blank">慈法法师答:《般舟经》中提到阴境,到底什么是阴境?如果不破阴境是否就不能证三昧?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/094903191301.html" target="_blank">慈法法师答:平时遇到急难的时候,一念佛就解决问题了,临终时也能这样吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/093641191298.html" target="_blank">慈法法师答:不进般舟堂还没有那么多想法,一进去就特别多?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/093311191294.html" target="_blank">慈法法师答:断诸想,就会想断诸想后是什么样子?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/093131191292.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,念佛应如何作意?是应念佛光明、想佛愿,还是什么都不想呢?如果作意的话,是边念佛边作意?还是念一句作一下意?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/092926191290.html" target="_blank">慈法法师答:那最糟糕的时候念佛都不能念了怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/092612191289.html" target="_blank">慈法法师答:在色身最弱的时候,我们修法虽然说不贪图但还色身还是要靠它修法的?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/092412191288.html" target="_blank">慈法法师答:应该怎么把色身调整过来呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/092246191287.html" target="_blank">慈法法师答:说一切都无自性,但是脚疼的时候,忆念落到脚上就疼,如果落在念阿弥陀佛圣号上就不疼了,这是什么道理?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/091821191285.html" target="_blank">慈法法师答:感知好一点就感觉得到了什么东西?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/091619191284.html" target="_blank">慈法法师答:什么是强缘?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/091008191282.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,脚疼得厉害,但一想到“立一念”,一念佛脚就不疼了,这是不是在靠倒佛或缘佛时把因果转了呢?以及应如何看待修行与色身的关系?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/090522191281.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,昏沉得很厉害,抑制不住,怎么也过不去这一关,心里很苦,对此应该用什么样的知见?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/090350191280.html" target="_blank">慈法法师答:行般舟时,会感觉很苦,有人说:“修行就是要吃苦的”,对这种回答应怎么认识?对于般舟行法中的苦应该怎么认识?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/090037191278.html" target="_blank">慈法法师答:印经书与印佛教光碟的师兄们常遇到此类困惑。恳请您开示?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/085729191277.html" target="_blank">慈法法师答:恳请您对不懂佛法的人,简单通俗的讲一下,佛法除了让人快乐,还能有什么实际帮助?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/085513191276.html" target="_blank">慈法法师答:七月半鬼节烧纸钱给亡者,亡者能收到吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/084907191274.html" target="_blank">慈法法师答:在家居士是否一定要皈依?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/084537191273.html" target="_blank">慈法法师答:您如何看待这一状况,弟子要如何处理才如法?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/084315191271.html" target="_blank">慈法法师答:现在网上有法师通过摄像?视频)皈依与受灌顶,是否如法?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/11/084108191270.html" target="_blank">慈法法师答:初学佛的师兄经常会听到“神通”,而有些居士自称具备了宿命通等能力,这是可能的吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/10/103358189529.html" target="_blank">慈法法师答:什么是“行般舟”?有什么殊胜之处?能获得什么利益?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/10/103139189528.html" target="_blank">慈法法师答:很想出家,但是父母不同意,导致家庭关系破裂,非常痛苦,应该如何面对才好?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/10/102859189527.html" target="_blank">慈法法师答:每天都很忙碌,而没有时间参拜佛菩萨,也没有时间进寺院亲近三宝,面对这样的情况,应该如何做呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/10/101306189525.html" target="_blank">慈法法师答:为什么密宗的一些上师吃肉?您如何看待这个问?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/10/101005189524.html" target="_blank">慈法法师答:净宗弟子如何在家做早晚课?哪些内容是不可少的?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2012/10/104329186990.html" target="_blank">慈法法师答:学佛人如何面?012灾难的说?/a></li> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?6条信? <a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html">尾页</a> 页次?/1? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/cffswd/Index.html' selected>1</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/wumin/2012/10/092417189509.html" target=_blank><IMG border=0 alt=慈法法师 src="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/UploadFiles/wumin/2012/10/201210290924170074.jpg" width=150 height=175><BR>慈法法师简?/A></DIV> <P><STRONG>慈法法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E6%85%88%E6%B3%95%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛学文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91555.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">慈法法师佛学视频</SPAN></A></P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://hjbyyt.com/">߼ׯ</a></td> <td><a href="http://hjbyyt.com/">üվǰ·</a></td> <td><a href="http://hjbyyt.com/">һ</a></td> <td><a href="http://hjbyyt.com/">ϸ·</a></td> <td><a href="http://hjbyyt.com/">ո</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://zjaa0a.hjbyyt.com/">º</a></td> <td><a href="http://axe8nj.hjbyyt.com/">´·</a></td> <td><a href="http://jksjs0.hjbyyt.com/"></a></td> <td><a href="http://pqbxjc.hjbyyt.com/"></a></td> <td><a href="http://587wx5.hjbyyt.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.sqoms.com/">Ŵ888IJ</a></td> <td><a href="http://www.qilongrubber.com/">˹˹ٷվ</a></td> <td><a href="http://www.fuhua.cc/34/48719514127.html"></a></td> <td><a href="http://www.sclinrui.com/">˹Ϸij</a></td> <td><a href="http://www.czmingyuntang.com/">Ĵվ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.weixinshopping.net/">Ŵ󸻺Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.onmyway123.com/">ֽ</a></td> <td><a href="http://www.tkfm119.cn/">mgϷվ</a></td> <td><a href="http://www.fhsmall.cn/">mgվ</a></td> <td><a href="http://www.collegeprejunior.net/">mgַ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.czgsg.com/">ضijվ</a></td> <td><a href="http://www.hkdudi.com/">˹ע</a></td> <td><a href="http://www.study189.com/">϶ij</a></td> <td><a href="http://www.ahannor.com/">վע</a></td> <td><a href="http://www.doinwin.com/">ŷ̯ij</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.lz5.cc/24439/359614.html">21</a></td> <td><a href="http://www.whfff.cn/">Ͷע</a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/15565/94660425.html">ʿ</a></td> <td><a href="http://www.lanhaifangzhou.com/">Ͼַ</a></td> <td><a href="http://www.ysfsy.com/">˹ַ</a></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2013/04/211450223047.html" target="_blank">智渡法师答:和家人的学佛法门有冲突怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2013/12/151552319054.html" target="_blank">海云继梦法师答:发现吸气缓慢,吐气较快;很注意鼻息时,有时会头晕</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2011/07/052248173416.html" target="_blank">玛欣德尊者答:对于长期病于床上,卧床不起、非常痛苦的人,那我们应</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2014/02/134434322537.html" target="_blank">宗萨钦哲仁波切答:上班一族如何禅修?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2009/07/16435885175.html" target="_blank">问:人缘不好怎样改正?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/fjask/2007/07/16444311085.html" target="_blank">印光法师答:可以教小儿念佛吗?/a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91556.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://hjbyyt.com/a/20190116/91557.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.hjbyyt.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://hjbyyt.com/">שij</a></td> <td><a href="http://hjbyyt.com/">ׯ</a></td> <td><a href="http://hjbyyt.com/">·</a></td> <td><a href="http://hjbyyt.com/">ľ</a></td> <td><a href="http://hjbyyt.com/">˶</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://nwsc5k.hjbyyt.com/"></a></td> <td><a href="http://oaplxj.hjbyyt.com/">ɽ԰</a></td> <td><a href="http://aq0rle.hjbyyt.com/">ĥʯ</a></td> <td><a href="http://oibqnk.hjbyyt.com/">ӻ</a></td> <td><a href="http://0ds55f.hjbyyt.com/">ׯί</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.jimaisong.net/">Ĵij</a></td> <td><a href="http://www.666002.cc/">Ŵ󸻺</a></td> <td><a href="http://www.benkesheng.net/">MGϻ</a></td> <td><a href="http://www.ywjqx.cn/">mgϷ</a></td> <td><a href="http://www.xmkfs.com/">Ͼ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.hebeishande.com/">˹</a></td> <td><a href="http://www.wenquanwang.org/">Ŵ888ʶij</a></td> <td><a href="http://www.3-ding.com/">СϷ</a></td> <td><a href="http://www.unewscn.net/">ʨ</a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/76615/61537608.html">Ǽ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.dfber.com/">˿Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.yssl.cc/">Ͼ϶ij</a></td> <td><a href="http://www.wxlongfeng.net/">ֽ</a></td> <td><a href="http://www.huihui1.com/">϶ij</a></td> <td><a href="http://www.pinhunzu.com/">ֽIJ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.ksjiteng.com/"></a></td> <td><a href="http://www.tingzixue.com/">Ϸƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.jxhzm.com/">agϷĸᱬ</a></td> <td><a href="http://www.xmyd10086.com/">ֽը</a></td> <td><a href="http://www.checkpass.org/">עƽ̨</a></td> </tr> </table> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471273229.html">ϻλ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471915042.html">Ŵ󸻺ַ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471954038.html">ֽעַ</a> <a href="http://www.52pan.cc/201901/154711740418.html">ţţϷ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/154718850426.html">ֽ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/15471222033.html">ʮϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471234041.html">СϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154711710414.html">ʲôϷǮ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471720047.html">Ϸ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471618020.html">IJ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154717380532.html">վ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471663032.html">ptϷĸᱬ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471948032.html">ŰϷ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471777035.html">ע</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471273222.html">Ŵ󸻺վ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471909034.html">ѺС</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154712550416.html">Ǯ</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154718520316.html">վ</a> <a href="http://www.qysjxsh.net/201901/15471645031.html">ʮˮ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471696024.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471780020.html">ʮһƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154717350213.html">ֽϷƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471654024.html">ŰϻϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471096031.html">ʲѹС</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/154700070214.html">Ǯ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469977027.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470049045.html">IJ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469947023.html">ͱ׶ij</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469956026.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217025.html">ַ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470199023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154704270327.html">Ӣվ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217024.html">ֻϷ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471105035.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471204031.html">ptϷע</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471054034.html">IJ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471771027.html">Ϸ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471801021.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471072027.html">agϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470202021.html">ϣٹ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154701990313.html">̫ѹС</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470367035.html">ֽǮϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154709880336.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471300032.html">վַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154712550315.html">¿</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154717350217.html">ַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471243031.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470178156.html">IJ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169027.html">ʤѹС</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470160020.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471021035.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470202024.html">ׯд</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471699031.html">۱ϻ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470232029.html">ֽע</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470400023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470034028.html">GTѹС</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781520.html">ע</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15471213034.html">ֽϻվ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470178159.html">ֽƶIJ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154704300323.html">ÿ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781518.html">ƽ̨</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701690222.html">԰沶</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986027.html">ţϷ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470142020.html">bbinѹС</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470058022.html">ϵϷַ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470019026.html">עƽ̨</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/15470280026.html">ַ</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/154712250314.html"></a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15471084032.html">˵Ϸ</a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470229020.html">mgϷ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471006029.html">ʮһϷij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471117022.html">ij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471021034.html">СԱվ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471084033.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470031020.html">Ϸʵü</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310217.html">ϻƽ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154699890211.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470121020.html">Űϻijע</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470175021.html">ǧڲһֽ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719210313.html">ϺϷij</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471669021.html">ƹٷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471933021.html"></a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471951021.html"></a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719330211.html">ŮսʿϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719570213.html">ʲôϷ׬</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471894025.html">ӹ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717560220.html">ŷ̯</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471630022.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471903026.html">ʤϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717410210.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471630023.html">ֽ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471951022.html">վ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15472113661.html">ӹ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>